ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ

Σε διαμαρτυρία μπροστά από το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησαν χθες οι επιτυχόντες του Διαγωνισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του 2019 με αίτημα την παράταση του Πίνακα Επιτυχόντων που αρχικά είχε δοθεί από την κυβέρνηση και μετά αιφνιδίως καταργήθηκε. Η αιφνίδια κατάργηση του Πίνακα Επιτυχόντων άφησε κυριολεκτικά μετέωρους τους επιτυχόντες του εν λόγω διαγωνισμού.

Συγεκριμένα, με την υπ΄αριθμ. 124/20-03-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 1080/28-03-2020, τευχ. Β΄) είχε παρατάθηκε η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του πρόσφατου διαγωνισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έως και τις 12-04-2021. Στη συνέχεια, στις 07-07-2020, αναρτήθηκε προς διαβούλευση στην ιστοσελίδα www.opengov.gr ο υπ΄ αριθμ. ν. 4714/2020 του Υπ. Οικονομικών, όπου ειδικά στο άρ. 57 παρ. 10 προβλεπόταν ρύθμιση σχετικά με παράταση του ως άνω Πίνακα Επιτυχόντων έως την 12-04-2021, συμφώνως δηλαδή με την ανωτέρω Κ.Υ.Α.

Στις 17-7-2020 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ διορισμού δέκα ακόμη επιτυχόντων και ενώ ο Πίνακας είχε ήδη παραταθεί (ΦΕΚ 1124 Γ’/17-7-2020), δηλ. ο Υπ. Οικονομικών διόρισε 10 άτομα από τον Πίνακα ο οποίος τελούσε σε παράταση. Μια μέρα μετά, στις 18-07-2020 με το άρθρο 66 παρ.10 του προαναφερθέντος νόμου, όλως αιφνιδίως και αναιτιολόγητα ΣΥΝΤΜΗΘΗΚΕ και δη μετά το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης στις 14-7-2020 η διάρκεια της παράτασης του Πίνακα από 12μηνης διάρκειας σε μόλις 2μηνης, ημερομηνία μέχρι την οποία είναι πρακτικώς ανέφικτος ο διορισμός μας, αφού ο Πίνακας καταργείται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Η ανωτέρω διάταξη νόμου είναι ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ, διότι προσκρούει στις αρχές της ασφάλειας δικαίου, της χρηστής διοίκησης, της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου, της ίσης μεταχείρισης και βεβαίως της αρχή της ισότητας. Σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 110361/31-8-2020 έγγραφο του ΝΣΚ οι υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις στο ΝΣΚ είναι 13 (πλην των 10 που διορίστηκαν στις 17-7-2020). Στις 10 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών απορροφά από τον Πίνακα και διορίζει και άλλους 4 επιτυχόντες. Επομένως, ο Υπ. Οικονομικών έχει ήδη διορίσει 14 επιπλέον επιτυχόντες από τον Πίνακα μας και μάλιστα τους τελευταίους 4 μετά την ψήφιση της διάταξης που λήγει τον Πίνακα στις 30-9-2020, συνεχίζοντας έτσι και ο ίδιος την πάγια πρακτική της Διοίκησης κατά το δοκούν. Επομένως οι κενές οργανικές θέσεις αυτή τη στιγμή που πρέπει να καλυφθούν από τον υφιστάμενο πίνακα είναι 9 και μέχρι την λήξη του στις 30-9-2020 δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν.

Ο Υπ. Οικονομικών αποδυναμώνει την νομική εκπροσώπηση του Δημοσίου αφήνοντας ανεπάνδρωτο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους εν μέσω δύσκολων και απαιτητικών οικονομικών και πολιτικών συγκυριών και εν μέσω πανδημίας, δημιουργώντας αβεβαιότητα για τον τρόπο λειτουργίας των Θεσμών. Η κατάργηση του Πίνακα Επιτυχόντων που κατά πάγια τακτική της Διοίκησης εξαντλούνταν, πρέπει να γίνεται με αλλαγή θεσμικού πλαισίου και από μηδενική βάση δηλ. μετά την απορρόφηση των εναπομενόντων επιτυχόντων του τελευταίου διαγωνισμού. 

Ο Υπ. Οικονομικών αφήνει αδιόριστους επιτυχόντες νομικούς επιστήμονες (37 πλέον μετά και τον διορισμό των τεσσάρων) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι οποίοι δοκιμάστηκαν και πέτυχαν σε πολύ απαιτητικές εξετάσεις, ενάντια στην πάγια τακτική της διοίκησης ,τα υπάρχοντα κενά του ΝΣΚ και το γεγονός ότι είμαστε και εμείς Επιτυχόντες του διαγωνισμού με ελάχιστες βαθμολογικές αποκλίσεις μεταξύ μας και με τους ήδη διορισθέντες από τον Πίνακα μας, καθώς το επίπεδο όλων των Επιτυχόντων είναι πολύ υψηλό.  Για τους λόγους αυτούς, οι επιτυχόντες ζητού άμεσα να ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ η ισχύς του ανωτέρω Πίνακα Επιτυχόντων, ώστε να καταστεί εφικτός ο διορισμός όλων των επιτυχόντων του διαγωνισμού στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και να μην αδικηθούν συγκριτικά με τους ήδη διορισθέντες επιτυχόντες του Πίνακα, μένοντας μετέωροι, τινάζοντας τις ζωές μας στον αέρα άδικα και χωρίς νόμιμο λόγο.

Να τονιστεί τέλος ότι ο διαγωνισμός ήταν υψηλότατου επιπέδου (οι διαγωνιζόμενοι εξετάζονται σε όλο το φάσμα του δικαίου), ήταν αδιάβλητος και είναι πολύ πρόσφατος. Συνεπώς, η κυβέρνηση οφείλει να δώσει μια λύση σε αυτό το πρόβλημα, δικαιώνοντας τους υπόλοιπους επιτυχόντες που διαγωνισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους βγάζοντας τους έτσι από την αβεβαιότητα.

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *