Σημειώνεται ότι στο σημείο και γύρω από αυτό σημειώνονται κυκλοφοριακά προβλήματα.