ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΠΟΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Σε περίπτωση που η χορήγηση της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης ολοκληρώνεται εγκαίρως και συνυποβάλλεται με την αίτηση για σύνταξη, η απονομή της σύνταξης φιλοδοξείται να γίνεται ταχύτερα.

Την ενίσχυση του ρόλου της χορήγησης της προσυνταξιοδοτικής βεβαίωσης στη διαδικασία απονομής της σύνταξης προβλέπουν μεταξύ άλλων οι  νέες ρυθμίσεις του ν. 4798/20

 Α, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ κλπ. συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών με πλήρη το 2022 και επομένως πρέπει από φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 

    • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ που είναι γεννημένοι το 1956, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 67 ετών με πλήρη το 2023 και επομένως πρέπει από φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Θεμελίωση με 4.500 ημέρες από πρώην ΙΚΑ με μειωμένη 

    • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1960, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ. συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών δηλαδή το 2022 με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν την τελευταία πενταετία από 100 ένσημα τουλάχιστον κάθε έτος. Συνεπώς πρέπει φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

  • Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1961, έχουν από 15 και πάνω χρόνια ασφάλισης και έχουν χρόνο ασφάλισης και σε άλλα ταμεία πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών δηλαδή το 2023 με μειωμένη σύνταξη εφόσον έχουν την τελευταία πενταετία από 100 ένσημα τουλάχιστον κάθε έτος. Συνεπώς πρέπει φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

Θεμελίωση με 40 χρόνια ασφάλισης

    •  Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1960 και έχουν 40 χρόνια  ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης τους και σε άλλα ταμεία πχ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη δηλαδή το 2022 και πρέπει φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

    •  Άνδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι του πρώην ΙΚΑ που είναι γεννημένοι το 1961 και έχουν 40 χρόνια  ασφάλισης με συνυπολογισμό χρόνου ασφάλισης τους και σε άλλα ταμεία πχ ΟΑΕΕ, ΟΓΑ κλπ.  συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη δηλαδή το 2022 και μπορούν φέτος να καταθέσουν αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση.

    • Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισμένους των υπόλοιπων ταμείων των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ δηλαδή του Δημοσίου, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ κλπ. που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν με 40 χρόνια ασφάλισης.
Θεμελίωση με βαρέα από πρώην ΙΚΑ

    • Γυναίκα ασφαλισμένη του πρώην ΙΚΑ, που το έτος 2010 έχει πραγματοποιήσει 10.500 ημέρες με χρόνο ασφάλισης σε και άλλο ταμείο πχ ΟΑΕΕ, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαρέα και είναι γεννημένη το 1967, συμπληρώνει το 2022 το 55ο έτος και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη. Συνεπώς πρέπει φέτος να κάνει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 

    • Άνδρας ασφαλισμένος του πρώην ΙΚΑ που έχει πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 τουλάχιστον στα βαρέα, από τα οποία 1.000 βαρέα τα τελευταία 17 έτη και έχει και χρόνο ασφάλισης στο ΝΑΤ και είναι γεννημένος το 1960 συμπληρώνει την ηλικία των 62 ετών το 2022 και μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με πλήρη σύνταξη. Συνεπώς πρέπει φέτος να κάνει αίτηση για προσυνταξιοδοτική βεβαίωση. 

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *