ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΣΤΕ: Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΘΑ ΚΡΙΝΕΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση αλλά και στην ελληνική νομοθεσία κρίθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι διατάξεις πρόσφατου νόμου για την δημιουργία Γενικού Μητρώου συνδικαλιστών οργανώσεων.

Το αρμόδιο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (Δ’ Τμήμα) για λόγους σοβαρότητας παρέπεμψε το θέμα για αμετάκλητη απόφαση στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου καθώς έκρινε ότι οι διατάξεις για την δημιουργία του Γενικού Μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων προσκρούουν στο σύνταγμα που κατοχυρώνει την συνδικαλιστική ελευθερία, αλλά παραβιάζει και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Πηγή: Κathimerini.gr

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *