ΔΙΕΘΝΗ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΡΙΚΤΟ ΓΟΛΓΟΘΑ

Έλαβαν χώρα στα Ιεροσόλυμα το πρωΐ της Μεγάλης Παρασκευής 17/30 Απριλίου 2021, οι Ώρες και η διά της Οδού του Μαρτυρίου λιτανεύουσα πορεία από το Πραιτώριο προς τον Γολγοθά.

Της πορείας ηγήθηκε φέροντας τον Σταυρό, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος με την συμμετοχή Ιερομονάχων, Μοναχών, μοναζουσών, πολλών πιστών, παρουσία και του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα κ. Ευαγγέλου Βλιώρα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων αναφέρει:

Τήν πρωΐαν τῆς 17ης/30ης Ἀπριλίου 2021, Μεγάλης Παρασκευῆς ἔλαβoν χώραν αἱ ὧραι τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, ἡ διά τῆς Ὁδοῦ τοῦ Μαρτυρίου, (Via Dolorosa), λιτανεύουσα πορεία ἀπό τοῦ Πραιτωρίου πρός τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, εἰς ἀνάμνησιν τῆς παραδόσεως τοῦ Κυρίου ὑπό τοῦ Πιλάτου εἰς τό ὄχλον καί τῆς πορείας, καθ’ ἥν ἠγγάρευσαν Σίμωνα τόν Κυρηναῖον, πρός τόν Γολγοθᾶν, Κρανίου τόπον, ἐν ᾧ ἐσταύρωσαν Αὐτόν.

Τῆς πορείας ταύτης ἡγήθη αἴρων τόν Σταυρόν ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος, ἀκολουθούμενος ὑπό Ἱερομονάχων, Μοναχῶν, μοναζουσῶν καί πολλῶν ἐντοπίων πιστῶν, παρουσίᾳ καί τοῦ Γενικοῦ Προξένου εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Εὐαγγέλου Βλιώρα, πρός συμμετοχήν εἰς τό θεῖον Πάθος.

Ἅμα τῇ ἀφίξει εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν, ὁ αἴρων τόν Σταυρόν Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Πέλλης κ. Φιλούμενος ὡμίλησεν εἰς τούς συναίροντες μετ’ αὐτῷ τόν Σταυρόν περί τῆς σωτηρίου καί λυτρωτικῆς διά τό ἀνθρώπινον γένος σταυρικῆς θυσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἀκολούθως εἰσῆλθεν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως καί ἀνῆλθεν ἐπί τοῦ Φριχτοῦ Γολγοθᾶ καί ἤρχισε ἡ ἀνάγνωσις τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς Α΄, Γ΄, ΣΤ΄ καί Θ΄.

Δείτε σχετικές φωτογραφίες:

Πηγή: Οrthodoxianewsagency.gr

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *