ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΑΦΡΥΤΕΡΟΣ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ “ΜΙΚΡΟΥΣ” ΣΥΝΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Ελαφρύτερος ΕΝΦΙΑ για τους «μικρούς» συνιδιοκτήτες – Tέλος ο συμπληρωματικός φόρος.

Τα εκκαθαριστικά από την ΑΑΔΕ θα εκδοθούν σήμερα και η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2022

Ξεφουσκώνει ο ΕΝΦΙΑ για 13.000 ιδιοκτήτες ακινήτων με ποσοστά συνιδιοκτησίας σε οικόπεδα έως 5% καθώς απαλλάσσονται από το βάρος της πληρωμής του συμπληρωματικού φόρου.

Αυτό προβλέπει τροπολογία του υπουργείο Οικονομικών που κατατέθηκε χθες βράδυ στη βουλή και αφορά ιδιοκτήτες με μικρά ποσοστά συνιδιοκτησίας που δεν είχε εκδοθεί ο λογαριασμός πληρωμής του ΕΝΦΙΑ καθώς απειλούνταν με υπέρογκες χρεώσεις.
Τα εκκαθαριστικά από την ΑΑΔΕ θα εκδοθούν σήμερα και η πρώτη δόση του φόρου θα πληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2022, όπως ισχύει και για τους υπόλοιπους φορολογούμενους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία:

  • Οι φορολογούμενοι με δικαίωμα επί οικοπέδου με ή χωρίς κτίσμα που το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του εν λόγω οικοπέδου δεν υπερβαίνει το 5% απαλλάσσονται από την επιβολή φόρου με συντελεστές 0,20%-1% που ισχύει όταν η αξία του ακινήτου ξεπερνά τις 400.000 ευρώ. Επίσης το συγκεκριμένο δικαίωμα επί του οικοπέδου δεν λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του συντελεστή φόρου ανά κλιμάκιο αξίας 400.000 ευρώ και άνω. Ωστόσο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας της περιουσίας του φορολογούμενου που όταν υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ επιβάλλεται προσαύξηση με συντελεστές 5% -20%. Σημειώνεται ότι οι παραπάνω απαλλαγές ισχύουν για δικαιώματα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού ούτε για δικαιώματα επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων 100 ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται. Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022 ο πρόσθετος φόρος για ακίνητα αξίας άνω των 400.000 ευρώ δεν εφαρμόζεται και για δικαιώματα επί ιστορικών διατηρητέων μνημείων ή έργων τέχνης καθώς και για δικαιώματα επί κτιρίων, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί μέχρι την 31η.12.2021 ως διατηρητέα, εφόσον τα ως άνω μνημεία, έργα τέχνης ή κτίρια είναι προγενέστερα της 1ης Ιανουαρίου 1940, και για τα αναλογούντα σε αυτά ποσοστά επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.
  • Ο ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται σε έως 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα έκδοσης της πράξης προσδιορισμού φόρου, εφόσον η πράξη προσδιορισμού φόρου εκδοθεί μέχρι τις 15 του μήνα αυτού, άλλως μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα και η τελευταία δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους. Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ έτους 2022, εφόσον η πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εκδοθεί μέχρι και την 20ή Μαΐου 2022, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2022.

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *