ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΞΕΚΙΝΑ Η ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Σε εφαρμογή τίθεται από την Πέμπτη έως τις 28 Νοεμβρίου το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για τους εργαζόμενους της Εθνικής τράπεζας, το οποίο στοχεύει στην αποχώρηση 500 περίπου υπαλλήλων. Το ανώτατο ύψος της αποζημίωσης ορίζεται έως τις 200.000 ευρώ για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση και τις 300.000 ευρώ για όσους επιλέξουν την 2ετή έως 5ετή μακροχρόνια άδεια με αποδοχές και λύση της σύμβασης εργασίας στο τέλος της περιόδου.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά στο προσωπικό του Δικτύου Καταστημάτων (εξαιρουμένου του Ναυτιλιακού Καταστήματος) και των Διευθύνσεων Δικτύου (συμπεριλαμβανομένου του Προσωπικού που τελεί στη Διάθεση των Διευθύνσεων Δικτύου) της Τράπεζας και παρέχει σ’ αυτή υπηρεσίες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου (πλήρους και μερικής απασχόλησης), καθώς και στους έμμισθους μη τακτικούς δικηγόρους που στηρίζουν νομικά τα Καταστήματα του Δικτύου, υπό τον όρο ότι κάθε συμμετέχων στο Πρόγραμμα έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του και επταετή υπηρεσία στην Τράπεζα.

Το πρόγραμμα προβλέπει βασική αποζημίωση ανάλογα με την ηλικία των εργαζομένων που ξεκινά από τους 12 μηνιαίους μισθούς και φτάνει τους 45 μηνιαίους μισθούς για ηλικίες 55 ετών και άνω. Ακόμη, προβλέπονται προσαυξήσεις ανάλογα με τα προστατευόμενα τέκνα αλλά και ειδικέ προσαυξήσεις στο προσωπικό καταστημάτων που έχουν συγχωνευτεί ή έχει ανακοινωθεί ότι θα συγχωνευτούν εντός του 2ου εξαμήνου 2022. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα 

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *