ΕΥΡΩΠΗ
ΕΕ: ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ

Μέσα σε ένα μήνα το αργότερο θα αδειοδοτούνται φωτοβολταϊκά σε στέγες, χώρους στάθμευσης, αυτοκινητοδρόμους ή άλλες εγκαταστάσεις σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα επιτάχυνσης των επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) που παρουσίασε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μάλιστα αν δεν έχει υπάρξει απάντηση εντός του μήνα από τις αρμόδιες αρχές, τότε θα θεωρείται πως η άδεια έχει χορηγηθεί.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις εξαιρούνται υπό προϋποθέσεις και από τις κοινοτικές οδηγίες που απαιτούν μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων με το επιχείρημα πως φωτοβολταϊκά ισχύος μέχρι 50 κιλοβάτ (kW) σε κτίρια, κ.λπ., δεν έχουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον ή για το δίκτυο διανομής. Εντός εξαμήνου πρέπει να έχουν αδειοδοτηθεί και τα έργα ανανέωσης (repowering) υφιστάμενων αιολικών πάρκων καθώς και φωτοβολταϊκών.

Ο κανονισμός που κατέθεσε η Κομισιόν προβλέπει πως όλες οι επενδύσεις σε μονάδες ΑΠΕ εξυπηρετούν «υπέρτατο εθνικό συμφέρον» και πρέπει να αντιμετωπίζονται αναλόγως κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση ή άλλες διαδικασίες όπως π.χ. κατά την έγκριση αλλαγών σε αδειοδοτημένα έργα. Σήμερα στην Ελλάδα χρειάζονται μέχρι και 7 – 8 χρόνια προκειμένου να αδειοδοτηθεί μια μονάδα ΑΠΕ, με την κυβέρνηση να έχει ψηφίσει μέτρα για επιτάχυνση της διαδικασίας.

Για την ανανέωση (repowering) αιολικών πάρκων επισημαίνεται πως εγκαταστάσεις περίπου 38 GW (σχεδόν το ένα τέταρτο της εγκατεστημένων ισχύος επίγειων αιολικών στην Ε.Ε.) φτάνουν το όριο των 20 ετών που είναι ο φυσιολογικός τους κύκλος. Συνεπώς αν δεν ανανεωθούν / αναβαθμιστούν αυτά τα αιολικά, τότε η Ε.Ε. θα βρεθεί ακόμα μακρύτερα από τους στόχους παραγωγής πράσινης ενέργειας. Έτσι ο κανονισμός προβλέπει πως εντός έξι μηνών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η αδειοδότηση για ανανέωση ενός υφιστάμενου αιολικού ή φωτοβολταϊκού πάρκου. Στην περίπτωση που η ανανέωση δεν οδηγεί σε αύξηση της ισχύος μεγαλύτερης του 15%, οι αιτήσεις σύνδεσης αυτών των μονάδων ΑΠΕ πρέπει να εγκρίνονται μέσα σε ένα μήνα, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων.

Προβλέπεται, επίσης πως για αντλίες θερμότητας ισχύος μέχρι 12 kW ή αντλιών θερμότητας μέχρι 50 kW από καταναλωτές που χρησιμοποιούν ιδιόκτητη εγκατάσταση ΑΠΕ που παράγει ενέργεια ίση με το 60% της ισχύος της αντλίας, η αδειοδότηση πρέπει να γίνει μέσα σε τρεις μήνες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πως ο κανονισμός έρχεται να συμπληρώσει το σχέδιο REPowerEU το οποίο παρουσιάστηκε προ μηνών με στόχο να επιταχυνθεί η απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσω επιτάχυνσης των επενδύσεων σε ΑΠΕ. Κυρίως επειδή από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το REPowerEU μέχρι σήμερα η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά με αποτέλεσμα έκρηξη στις τιμές της ενέργειας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φέτος θα εγκατασταθούν στην Ε.Ε. νέες μονάδες ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 50 GW. Μόνο τα νέα φωτοβολταϊκά εκτιμάται πως θα φτάσουν τα 40 GW με σημαντικότατο ποσοστό να αφορά φωτοβολταϊκά σε στέγες. Όμως, για να επιτευχθούν οι στόχοι μέχρι το 2030 απαιτείται περαιτέρω επιτάχυνση των επενδύσεων. Μόνο για τα φωτοβολταϊκά προβλέπεται πως πρέπει να αυξηθεί η ισχύς που εγκαθίσταται κάθε χρόνο κατά 50% σε σχέση με το 2022 και να φτάσει τα 60 GW.

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *