Τρία ερωτήματα ζητούν απάντηση στην υπόθεση του ναυαγίου του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» που προκάλεσε τεράστια οικολογική καταστροφή στο Σαρωνικό. Πόσα είδη καυσίμων ανιχνεύθηκαν στη θάλασσα μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου; Σε ποιο πλοίο επρόκειτο να κάνει πετρέλευση το δεξαμενόπλοιο; Πόσο χρόνο παρέμεινε αγκυροβολημένο το «Αγία Ζώνη ΙΙ» στα ανοιχτά της Σαλαμίνας; Επτά ημέρες μετά το ναυάγιο αυτά είναι τα βασικά σημεία που εστιάζει η έρευνα των αρχών.

Το Αγία Ζώνη ΙΙ λειτουργούσε ως φορολογική αποθήκη. Παραλάμβανε καύσιμα από τα διυλιστήρια και στη συνέχεια εφοδίαζε με αυτά άλλα πλοία. Το ηλικίας 45 ετών είχε παραλάβει από τα ΕΛΠΕ 2.200 τόνους fuel oil και 370 μετρικούς τόνους marine gas oil.

Αυτό που συνηθίζεται είναι με την είσοδο των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη η οποία γίνεται με την κάλυψη ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου, ο παραλήπτης να ενημερώνει άμεσα, γραπτά ή ηλεκτρονικά, το τελωνείο ελέγχου για την πραγματική άφιξη και παραλαβή των προϊόντων πριν την υποβολή της αναφοράς παραλαβής, προκειμένου το τελευταίο, στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο, να προβεί σε έλεγχο επί των εισερχομένων στη φορολογική αποθήκη προϊόντων.

Στην περίπτωση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από το τελωνείο και όλα ήταν εντάξει, ενώ η εταιρεία είχε δηλώσει τρεις προορισμούς μεταφόρτωσης των καυσίμων. Παραμένει όμως ακόμη και σήμερα άγνωστη η ταυτότητα των πλοίων που θα παραλάμβαναν τις ποσότητες των καυσίμων.

Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, αμέσως μετά την φόρτωση των καυσίμων από τα διυλιστήρια ακολουθεί η εκφόρτωση προς το πλοίο που έχει κλείσει τη συμφωνία για την προμήθεια των καυσίμων.

Στην περίπτωση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» πληροφορίες αναφέρουν ότι το δεξαμενόπλοιο βρισκόταν στη Σαλαμίνα σχεδόν ένα 24ωρο. Οπότε ανακύπτει το ερώτημα εάν το πλοίο παρέλαβε τα καύσιμα χωρίς να έχει κλείσει κάποια συγκεκριμένη συμφωνία ή η όποια συμφωνία ναυάγησε ενδιάμεσα.

Όπως προαναφέρθηκε το «Αγία Ζώνη ΙΙ» ήταν φορτωμένο με δυο ειδών καύσιμα, με fuel oil και marine gas oil. Το πρώτο είναι το βαρύ ναυτιλιακό καύσιμο και είναι η πίσσα που έφθασε στις ακτές του Σαρωνικού. Το δεύτερο καύσιμο χρησιμοποιείται για τις ηλεκτρομηχανές και σε περίπτωση διαρροής επιπλέει στην επιφάνεια της θάλασσας.

Το ερώτημα που προκύπτει είναι αν ανιχνεύθηκαν ποσότητες του marine gas oil στη θάλασσα. Αν δεν ανιχνεύθηκε αυτό θα μπορούσε να σημαίνει πως ποσότητα του συγκεκριμένου καυσίμου ίσως μεταφέρθηκε σε άλλο πλοίο ή ακόμη και στην ξηρά. Αλλά αυτό είναι κάτι που μέλλει να καταδειχθεί από την έρευνα του λιμενικού, των τελωνειακών και της Εισαγγελίας Πειραιά.