ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ» ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ
Αθήνα
«Μαύρη λίστα» καταρτίζεται για τους αφερέγγυους συνδρομητές της κινητής τηλεφωνίας με βασικό στόχο να μπορούν οι εταιρίες πάροχοι να εκτιμήσουν τον πιστωτικό κίνδυνο από τη σύναψη μιας σύμβασης για παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και έτσι να εξυγιανθούν οι σχετικές συναλλαγές και να αποφεύγονται περαιτέρω ζημιές.

Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων άναψε το πράσινο φως για τη δημιουργία ενός νέου είδους Τειρεσία στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, κρίνοντας νόμιμη τη λειτουργία ειδικής εταιρείας στην οποία παρέχεται άδεια να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας που θεωρούνται αφερέγγυοι και οι οποίοι είναι όσοι χρωστούν 200 ευρώ και άνω για διάστημα τριών μηνών, σύμφωνα με το Έθνος.

Η εταιρεία θα συγκεντρώνει και θα επεξεργάζεται διάφορα στοιχεία των συνδρομητών που αφορούν ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ ή αριθμό διαβατηρίου σε συνάρτηση με οφειλή τους από απλήρωτους λογαριασμούς κινητής τηλεφωνίας.

NEWS.IN.GR

Related Post