ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Τέσσερις συμβουλές προς τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για την αποφυγή παγίδων κατά την επιλογή παρόχου, δίνει η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Την ίδια στιγμή η ΡΑΑΕΥ ξεκίνησε από χθες τη δημοσίευση ανά τρίμηνο των μεριδίων των προμηθευτών ηλεκτρισμού στη λιανική αγορά. Στοιχεία που δείχνουν τόσο τους μετρητές κατανάλωσης ρεύματος που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους όσο και τον όγκο κατανάλωσης που εκπροσωπούν.

Τα ρολόγια

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα ρολόγια, όπου όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΡΑΑΕΥ είκοσι και πλέον χρόνια από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ συνεχίζει να διατηρεί δεσπόζουσα θέση έναντι των ανεξάρτητων παρόχων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Μαρτίου, η δημόσια εταιρεία με βάση των αριθμό των μετρητών στη χαμηλή και μέση τάση, ηλεκτροδοτεί 5.601.950 μετρητές και κατέχει το 72,95% του συνόλου. Ακολουθούν με μικρές διαφορές μεταξύ τους η Elpedison(306.161), η Protergia (300.574), ο Ήρων (295.181) κ.ο.κ.

Η κατανάλωση

Από τον όγκο κατανάλωσης προκύπτει και πάλι πως η ΔΕΗ διατηρεί θέση κυρίαρχου παίκτη με μερίδιο στη χαμηλή τάση στο 62,76%. Ακολουθούν, πάντα τον Μάρτιο, ο Ήρων με 6,94%, η Protergia με 6,37% η Elpedison με 5,15% κ.ο.κ.

Στη μέση τάση, όμως, το μερίδιο της ΔΕΗ σε όγκο κατανάλωσης πέφτει σχεδόν στο μισό: Έχει το 36,5% της κατανάλωσης και οι ανεξάρτητοι πάροχοι υψηλότερα: Protergia 15,74%, Ήρων 14,06%, NRG 9,21% κ.ο.κ.

Οι συμβουλές

Η ΡΑΑΕΥ, επίσης, μέσα από την ιστοσελίδα της παρέχει χρήσιμες συμβουλές προς τους καταναλωτές, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν και στο ξεφούσκωμα των λογαριασμών αλλά και στην αποτελεσματικότερη σύγκριση μεταξύ των προγραμμάτων των παρόχων:

1. Ρήτρα Αναπροσαρμογής

Από την 1η Αυγούστου 2022 έως την 1η Ιουλίου 2023, βάσει των διατάξεων του άρθρου 138 του ν.4951/2022, η εφαρμογή της ρήτρας αναπροσαρμογής έχει ανασταλεί σε όλα τα κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Η αναστολή αυτή δεν σημαίνει ότι καταργούνται τα προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας με κυμαινόμενη τιμολόγηση, δηλαδή με τιμή που ακολουθεί τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά πως κατά την διάρκεια εφαρμογής των έκτακτων ρυθμίσεων η τιμολόγηση των προϊόντων βασίζεται σε τιμή που καθορίζεται 10 ημέρες πριν από το μήνα κατανάλωσης (εκ των προτέρων καθορισμός τιμής), σε αντίθεση με τα τιμολόγια που βασίζονταν στη ρήτρα αναπροσαρμογής και η τελική τιμή καθορίζονταν εκ των υστέρων, με βάση τη μέση τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς ή και άλλων στοιχείων κόστους της χονδρεμπορικής αγοράς.

2. Διαφημιζόμενα δώρα

Ορισμένοι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας διαφημίζουν την παροχή δώρων προς τους καταναλωτές. Η ΡΑΑΕΥ τους συνιστά να αξιολογούν τα προσφερόμενα δώρα πριν τη σύναψη σύμβασης προμήθειας.

Για παράδειγμα, μία προσφορά 300 ευρώ έναντι μελλοντικής κατανάλωσης θα πρέπει σαφώς να αναφέρει σε ποια τιμή θα εφαρμοστεί και σε ποιον χρονικό ορίζοντα θα δοθεί.

3. Χαμηλότερη τιμή

Πολλοί προμηθευτές διαφημίζουν ότι προσφέρουν τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Η ΡΑΑΕΥ συνιστά στους καταναλωτές να εξετάζουν αν αυτή η χαμηλότερη τιμή συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα εκπτώσεις συνέπειας, παράλληλη επιλογή και προϊόντος φυσικού αερίου κλπ).

Οι τιμές που δημοσιεύει η Αρχή στην ιστοσελίδα της αφορούν σε τιμές χωρίς προϋποθέσεις.

4. Έλεγχος λογαριασμού

O έλεγχος και η σωστή ‘’ανάγνωση’’ του λογαριασμού κατανάλωσης είναι βασικό εργαλείο ώστε να γίνουμε ενεργοί και ενημερωμένοι καταναλωτές.

Οι χρεώσεις χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες:

  • Ανταγωνιστικές χρεώσεις που αφορούν στην αξία του ρεύματος που καταναλώνεται στα νοικοκυριά ή στις επαγγελματικές εγκαταστάσεις και βασίζονται στη μοναδιαία τιμή που προσφέρει ο κάθε προμηθευτής,
  • Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις που εξαρτώνται από την κατανάλωση αλλά οι μοναδιαίες τιμές τους είναι κοινές για όλους τους καταναλωτές – ανά κατηγορία – ανεξαρτήτως του προμηθευτή που έχουν επιλέξει και καθορίζονται βάσει νομοθετικών διατάξεων και αφορούν τις Χρεώσεις Χρήσης των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) και τη χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), και
  • Χρεώσεις Υπέρ Τρίτων (Δημοτικά Τέλη, Τέλος Ακίνητης Περιουσίας κλπ.) οι οποίες δεν αποτελούν χρεώσεις που σχετίζονται με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας αλλά εισπράττονται μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης διακρίνεται σε δύο εξής κατηγορίες:

  • Στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, ο οποίος προκύπτει ύστερα από καταμέτρηση που πραγματοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ και αναγράφει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου μέχρι την τελευταία καταμέτρηση, και
  • Στον Έναντι λογαριασμό που αναγράφει την κατ’ εκτίμηση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου μήνα/διμήνου και συμψηφίζεται στο τελικό ποσό του αντίστοιχου εκκαθαριστικού λογαριασμού.

Οι καταναλωτές πλέον έχουν τη δυνατότητα να μετρούν και να εγγράφουν την ένδειξη του μετρητή τους στην ιστοσελίδα/εφαρμογή (application) του προμηθευτή τους ή του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε η τιμολόγησή τους να γίνεται βάσει πραγματικών ενδείξεων και να αποφεύγουν τιμολογήσεις επί κατ’ εκτίμηση καταναλώσεων, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλες διακυμάνσεις στους μηνιαίους ή διμηνιαίους λογαριασμούς.

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *