ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

Νέο μεγαλύτερο «φακέλωμα» με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης – Ηλεκτρονική παρακολούθηση εισοδημάτων.

To έργο προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις – Στο τέλος 2025 η πρώτη και τέλος 2028 η δεύτερη
Ηλεκτρονικό «φακέλωμα» κινητών και ακινήτων με την συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης που ανοίγει τον δρόμο για την ηλεκτρονική παρακολούθηση των εισοδημάτων μέσω της αναβάθμισης του εισοδηματικού και περιουσιακού προφίλ των φορολογούμενων.
Παράλληλα εξοπλίζει την ΑΑΔΕ με νέα ηλεκτρονικά όπλα για τον εντοπισμό περιπτώσεων φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίου, κλοπής, απάτης και διακίνησης «μαύρου χρήματος» και με εργαλεία για την παρακολούθηση του βαθμού συνέπειας των φορολογούμενων στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Έργο σε δύο φάσεις

To έργο προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις (τέλος 2025 η πρώτη και τέλος 2028 η δεύτερη) και προβλέπει την αντικατάσταση των φορολογικών συστημάτων taxis, taxisnet και elenxis και στοχεύει στην ενοποίηση ,συλλογή και αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων αλλά και γενικά τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει η ΑΑΔΕ προς τον φορολογούμενο.

Αναλυτικότερα οι βασικές παρεμβάσεις αφορούν:

1. Μητρώο Φορολογουμένων: Θα περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες για φυσικά και νομικά πρόσωπα, θα αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ). Θα διαχειρίζεται υποκαταστήματα, στοιχεία έναρξης και λήξης δραστηριοτήτων, οικογενειακή κατάσταση, σχέσεις μελών για μετέχοντες σε διοικητικά συμβούλια επιχειρήσεων, εταιρικές σχέσεις κλπ.

2.Μητρώο Κινητών και Ακινήτων Στοιχείων Περιουσίας

3.Υπηρεσίες Δηλώσεων Φορολογουμένων

4.Βεβαίωση Φόρου και Πληρωμές: Θα περιλαμβάνει υπηρεσίες που αφορούν στο σύνολο των υποχρεώσεων για δηλώσεις που φέρει ο κάθε φορολογούμενος σύμφωνα με τη νομοθεσία. Ανάλογα με το προφίλ του φορολογουμένου, ο φορολογούμενος θα καλείται να βεβαιώνει προσυμπληρωμένες φόρμες, είτε να συμπληρώνει φόρμες που παρέχονται από το σύστημα. Το σύστημα θα προβαίνει σε διασταύρωση από τρίτες πηγές εφόσον ενδείκνυται, θα εκτελεί υπολογισμούς φόρου, προσαυξήσεων ή προστίμων και συμψηφισμών, θα βεβαιώνει την υποχρέωση ή την επιστροφή φόρου και θα εκδίδει εκκαθαριστικά.

5. Λογιστική Εικόνα Φορολογούμενου: Περιλαμβάνει λειτουργικότητες τήρησης λογαριασμού για όλους τους φορολογούμενους. Παράλληλα, θα καταγράφει το σύνολο των κινήσεων και συναλλαγών για όλους τους τύπους φόρων και όλα τα συστήματα πληρωμών, αναφορικά με υποχρεώσεις, βεβαιώσεις, εισπράξεις, διακανονισμούς, πρόστιμα, προσαυξήσεις και συμψηφισμούς. Θα διαμορφώνει με αυτόν τον τρόπο μία συνολική «εικόνα φορολογούμενου», όπου όψεις της θα διατίθενται στους φορολογούμενους μέσω της λειτουργικότητας «Εικόνα Φορολογουμένου, Γνωστοποιήσεις και Αρωγή».

6. Γνωστοποιήσεις – Κοινοποιήσεις , Συμμόρφωση , Ανάθεση και Διαχείριση Υποθέσεων: Η συγκεκριμένη λειτουργικότητα αφορά στην ανάθεση υποθέσεων για διεκπεραίωση από στελέχη σε όλη την επικράτεια. Θα παρέχει διαχείριση και εποπτεία της κάθε υπόθεσης από «άκρο σε άκρο», καταγράφοντας δεδομένα από πλήθος συστημάτων και λειτουργιών, καθώς και τις ενέργειες των εμπλεκομένων που πραγματοποιούνται για την ολοκλήρωση της κάθε υπόθεσης.

7.Ανάλυση Κινδύνων: Περιλαμβάνει τη συγκρότηση προφίλ για διάφορες οντότητες. Τα προφίλ θα αρχικοποιηθούν και θα συντηρούνται αξιοποιώντας τις πιο κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους, αναλόγως την περίπτωση και τα προβλήματα στα οποία επιδιώκεται λύση. Η λειτουργικότητα αυτή πρέπει να μπορεί να αξιοποιεί ανάλυση και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς των υποκειμένων και να αναγνωρίζει ομοιότητες.

8. Υποστήριξη Ελέγχων και Επιτόπιων Ελέγχων: Περιλαμβάνει τις λειτουργικότητες οι οποίες θα υποστηρίζουν τις ελεγκτικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στα Ελεγκτικά Κέντρα. Θα υποστηρίζεται με δύο εκδοχές, μια για απομακρυσμένο έλεγχο και μια για επιτόπιο έλεγχο στον χώρο του φορολογούμενου. Οι λειτουργικότητες θα καλύπτουν όλο το εύρος των εργασιών, καθώς και της συλλογής και επεξεργασίας των απαραίτητων δεδομένων από συστήματα της ΑΑΔΕ και εξωτερικές πηγές, προκειμένου για την προετοιμασία, την πραγματοποίηση και την μετέπειτα επεξεργασία των ευρημάτων του ελέγχου από τα στελέχη της ΑΑΔΕ.

9.Δημιουργία Αναφορών και Διαμόρφωση Πολιτικών Συμμόρφωσης: Περιλαμβάνει τη διαχείριση ρυθμίσεων και ληξιπρόθεσμων οφειλών με βάση ένα ενιαίο σύνολο κανόνων. Θα παρέχονται όλα τα μέσα στο φορολογούμενο για να παραμείνει στη πλευρά της οικειοθελούς συμμόρφωσης, ρυθμίζοντας τις υποχρεώσεις του.

10. Μητρώο Ηλεκτρονικών μέσων Φορολογούμενου: Η συγκεκριμένη ζώνη περιλαμβάνει υπηρεσίες διαπίστευσης, ταυτοποίησης και εγγραφής συστημάτων, που θα διαβιβάζουν με ασφαλή τρόπο δεδομένα προς την ΑΑΔΕ για λογαριασμό του φορολογούμενου, διασφαλίζοντας την εξουσιοδότησή του. Ακόμα φορολογικούς μηχανισμούς, ταμειακές και POS, ταξίμετρα, παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης και συστημάτων ERP, καθώς και πληροφοριακά συστήματα λογιστών και φοροτεχνικών.
 

Μάριος Χριστοδούλου
www.bankingnews.gr
Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *