ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΤΟΣ 2021: ΜΕΣΗ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ 620 ΕΥΡΩ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 144 ΕΥΡΩ
Αθήνα
Μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης κατά 5,7 δισ. ευρώ το 2021, δείχνουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Μεσοπρόθεσμο, με αποτέλεσμα η μέση κύρια σύνταξη να φτάσει τα 620 ευρώ μεικτά και η μέση επικουρική μόλις τα 144 ευρώ.

Αυτό προκύπτει από επιστημονική μελέτη των Σάββα Γ. Ρομπόλη (ομότιμου καθηγητή Παντείου Πανεπιστημίου) και Βασίλειου Γ. Μπέτση (υποψ. διδάκτορα Παντείου), την οποία παρουσιάζουν Τα Νέα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη μελέτη, εάν διατηρούνταν οι συντάξεις στα σημερινά επίπεδα (722 ευρώ μεικτά), το 2021 η συνολική δαπάνη θα έφτανε τα 32,8 δισ. ευρώ. Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Σταθερότητας (ΜΣΠΔ) όμως προβλέπεται ότι η συνταξιοδοτική δαπάνη τη συγκεκριμένη χρονιά θα διαμορφωθεί στα 27,1 δισ.

Άρα, η μείωση στις συντάξεις δεν θα είναι 3,1 δισ. αλλά 5,7 δισ. Κατά συνέπεια, η μέση κύρια σύνταξη θα μειωθεί κατά 102 ευρώ τον μήνα: από 722 ευρώ (μεικτά) το 2017 στα 620 μεικτά το 2021. Η δε μέση επικουρική σύνταξη θα μετατραπεί σε επίδομα των 144 ευρώ τον μήνα (μεικτά).

Σύμφωνα με τη μελέτη, το παράδοξο που παρατηρείται είναι ότι στα 27,1 δισ. που ορίζει ως συνταξιοδοτική δαπάνη το ΜΣΠΔ το 2021, ο συντελεστής συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ μπορεί να επιτευχθεί στο ανώτερο όριο του 16% (όπως ορίζεται στον Ν. 4387/2016) με ΑΕΠ περίπου 171,3 δισ. ευρώ, όταν το ΑΕΠ του 2016 ήταν 175,4 δισ. ευρώ.

NEWS.IN.GR

Related Post