ΔΙΕΘΝΗ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 29/4/2017 ΓΙΑ ΤΟ BREXIT

Διαβάστε το Δελτίο Τύπου από το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 29ης Απριλίου για το Brexit:

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 50 ΣΕΕ

“Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έλαβε τη γνωστοποίηση της πρόθεσης του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Euratom. Οι διαπραγματεύσεις μπορούν πλέον να ξεκινήσουν, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη.

Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση έφερε ειρήνη και ευημερία στην Ευρώπη και επέτρεψε να αναπτυχθεί μια άνευ προηγουμένου, ως προς το επίπεδο και το εύρος της, συνεργασία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου. Για τον λόγο αυτό, ο γενικός στόχος της Ένωσης σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα είναι να προασπίσει τα συμφέροντά της, εκείνα των πολιτών της, των επιχειρήσεών της και των κρατών μελών της.

Η απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να αποχωρήσει από την Ένωση δημιουργεί σοβαρές αβεβαιότητες που είναι πιθανό να προκαλέσουν διατάραξη της ομαλότητας, ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και, σε μικρότερο βαθμό, σε άλλα κράτη μέλη. Πολίτες που έχτισαν τη ζωή τους με βάση τα δικαιώματα που απορρέουν από το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί μέλος της ΕΕ, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο να χάσουν αυτά τα δικαιώματα. Οι επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα χάσουν την προβλεψιμότητα και τη βεβαιότητα που απορρέουν από το δίκαιο της ΕΕ. Θα υπάρξουν επιπτώσεις και στις δημόσιες αρχές. Με βάση τα ανωτέρω, πρέπει να προχωρήσουμε εφαρμόζοντας σταδιακή προσέγγιση, μεριμνώντας κυρίως ώστε η αποχώρηση να γίνει κατ’ εύτακτο τρόπο. Οι εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα πρέπει να λάβουν όλα τους τα μέτρα ώστε να προετοιμαστούν για τις επιπτώσεις της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων η Ένωση θα διατηρήσει την ενότητά της και θα ενεργεί ως σύνολο, με σκοπό να καταλήξει σε ένα ορθό και δίκαιο για όλα τα κράτη μέλη αποτέλεσμα προς το συμφέρον των πολιτών της. Θα τηρεί εποικοδομητική στάση και θα επιδιώκει την εξεύρεση συμφωνίας. Αυτό εξυπηρετεί το υπέρτατο συμφέρον και των δύο πλευρών. Η Ένωση θα εργαστεί σκληρά για να επιτύχει αυτό το αποτέλεσμα, ωστόσο θα προετοιμαστεί ώστε να είναι σε θέση να διαχειριστεί την κατάσταση ακόμα και αν αποτύχουν οι διαπραγματεύσεις. Κατευθυντήριες γραμμές – 29 Απριλίου 2017 EUCO XT 20004/17 2 EL.

Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές ορίζουν το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων βάσει του άρθρου 50 ΣΕΕ και καθορίζουν τις γενικές θέσεις και αρχές που θα προβάλλει η Ένωση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Απριλίου 2017. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα έχει συνεχώς υπό την εποπτεία του το θέμα και θα επικαιροποιεί αναλόγως τις παρούσες κατευθυντήριες γραμμές στην πορεία των διαπραγματεύσεων. Οι οδηγίες διαπραγμάτευσης θα προσαρμόζονται ανάλογα”.

Πηγή: http://www.consilium.europa.eu/el/press/press-releases/2017/04/29-euco-brexit-guidelines/

Related Post