ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Οι συνταξιούχοι που έχουν ασφαλιστεί κυρίως με 31 και πλέον χρόνια θα είναι διπλά κερδισμένοι.

Για τον Φθινόπωρο μεταφέρεται η εκκαθάριση πάνω 40.000 εκκρεμών συντάξεων διαδοχικής ασφάλισης, με καθυστέρηση στον επανυπολογισμό των αναπροσαρμοσμένων κλιμακίων του νόμου Βρούτση με αναδρομικά 45 μηνών τα οποία θα ανέρχονται από 550-1.650 ευρώ.

Οι συνταξιούχοι της κατηγορίας αυτής θα πάρουν και τη διαφορά από την αύξηση του 7,75% ανάμεσα στην αύξηση που πήραν στην μη επανυπολογισμένη σύνταξη και στην αύξηση που αναλογεί στη νέα σύνταξη. Δηλαδή συνταξιούχος που δεν είχε επανυπολογισμένη σύνταξη πήρε 50 ευρώ αύξηση με το 7,75%, και με τον επανυπολογισμό σύνταξης η αύξηση 7,75% είναι 75 ευρώ, σημαίνει ότι θα πάρει 25 ευρώ επιπλέον αύξηση λόγω του επανυπολογισμού.
Στον ΕΦΚΑ έχει συγκροτηθεί ειδικό τμήμα που ελέγχει κάθε περίπτωση ή κατά ομάδα ταμείων τις συντάξεις που έμειναν πίσω στον επανυπολογισμό, καθώς πρόκειται για «δύσκολες» περιπτώσεις σε περισσότερα τους ενός ταμεία.
Για τους παλαιούς τα αναδρομικά θα είναι το 1/5 της αύξησης, που σημαίνει για παράδειγμα, ότι με αύξηση 100 ευρώ θα πάρουν αναδρομικά τα 20 ευρώ για 45 μήνες, ποσά που φτάνουν ως 5.000 ευρώ.
Στους συνταξιούχους που περιμένουν επανυπολογισμό είναι και παλαιοί συνταξιούχοι (πριν τον Μάιο του 2016), θα παραμείνουν με προσωπική διαφορά, καθώς οι αναπροσαρμογές πάνω στους νέους συντελεστές θα γίνουν στη βάση της προσωπικής διαφοράς που είχαν.
Στις περιπτώσεις των παράλληλων συντάξεων του Δημοσίου, οι συνταξιούχοι λαμβάνουν μια βασική σύνταξη (εθνική και ανταποδοτική) υπολογισμένη για την ασφάλισή τους στο Δημόσιο και μια δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη υπολογισμένη για την ασφάλισή τους στο ταμείο του επαγγέλματός τους (π.χ.ΟΑΕΕ- ΤΣΑΥκλπ).
Η δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη θα μετατραπεί σε προσαύξηση υπολογισμένη με συντελεστή 0,075% για τις εισφορές που κατέβαλαν στο ταμείο τους, πέραν του Δημοσίου. Η προσαύξηση θα έπρεπε να τους είχε δοθεί εξαρχής γιατί είναι μεγαλύτερη κατά κανόνα από τη δεύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Πόσοι κερδίζουν διπλά

Οι συνταξιούχοι που έχουν ασφαλιστεί κυρίως με 31 και πλέον χρόνια θα είναι διπλά κερδισμένοι γιατί θα έχουν επανυπολογισμό με πολύ καλύτερους συντελεστές. Για παράδειγμα, συνταξιούχος που αποχώρησε το 2017 με 35 έτη ασφάλισης και με συντάξιμο μισθό 1.300 ευρώ, χωρίς να έχει επανυπολογισμό, πήρε σύνταξη 823,5 ευρώ και με την αύξηση 7,75% ανέβηκε στα 887,35 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό του νόμου Βρούτση (ν. 4670) θα έχει σύνταξη 869 ευρώ με αύξηση κατά 45 ευρώ από τα 823 ευρώ που πήρε αρχικά, ενώ με την αύξηση 7,75% θα φτάσει στα 936 ευρώ.
Συνταξιούχος που αποχώρησε με 37 έτη ασφάλισης και συντάξιμο μισθό 1.645 ευρώ, πήρε σύνταξη 996 ευρώ (μικτά) με τον νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387). Με την αύξηση 7,75% χωρίς επανυποπλογισμό παίρνει σύνταξη 1.073 ευρώ. Με τον επανυπολογισμό Βρούτση θα έχει νέα σύνταξη 1.081 ευρώ με αναδρομικά αύξησης λόγω επανυπολογισμού 3.570 ευρώ. Η δε αύξηση 7,75% θα υπολογιστεί στη νέα σύνταξη η οποία θα διαμορφωθεί στα 1.165 ευρώ.

Πηγή: Οroposreoport.blogspot.com

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *