ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ «Ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ»

To Iνστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών και το «Πανελλήνιο Σωματέιο Ασφάλειας Προσώπων, Υποδομών, Χρηματαποστολών “Ο Οδυσσέας” με Αριθμό Μητρώου Σωματείου 30863 υπέγραψαν επίσημα την ανανέωση του Μνημονίου Συνεργασίας τους για τα έτη 2020 – 2022 με την επίσημη εγγραφή του Σωματείου στο Μητρώο Εθελοντών & Αρ. Επιχειρησιακής Ένταξης Πολιτικής Προστασίας ΙΔΑΦΚ , 2482 /14.5.2020 όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Ν. 4430/2016, περί Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και ανάπτυξης των φορέων της και άλλες διατάξεις του (ΦΕΚ Α’ 205/31-10-2016).

Ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Ι.Δ.Α.Φ.Κ. ΚΟΙΝΣΕΠ οφείλει να τηρεί Μητρώο Εθελοντών στο οποίο καταγράφονται τα μη μέλη, που λειτουργούν ως εθελοντές και υποστηρίζουν τις δράσεις του Φορέα. Οι λεπτομέρειες τήρησης του Μητρώου Εθελοντών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η συνεργασία αποσκοπεί στην πιστοποιημένη εξειδικευμένη κατάρτιση, την εκπαίδευση πολιτών όλων των ηλικιών, αλλά και εκπαιδευτικές τεχνικές που απευθύνονται σε ειδικά σώματα ασφαλείας, στελέχη λοιπών σωμάτων και ενόπλων δυνάμεων που ενισχύουν το πνεύμα της συλλογικότητας και της συνεργασίας των εκπαιδευομένων.

 

 

Related Post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *