Χάνουν το ενδιαφέρον τους για συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ οι ψυχολόγοι, μετά την αναμόρφωση των αμοιβών που έφερε ο πρόσφατος νόμος για την ψυχική υγεία.

Ο νέος νόμος προβλέπει αμοιβή ψυχολόγου για συνεδρίες ψυχοθεραπείας στα 15 ευρώ, εναρμονίζοντας έτσι την αποζημίωση με συνεδρίες άλλων επαγγελματιών ειδικής αγωγής, αφήνοντας όμως τις λοιπές θεραπείες ειδικής αγωγής που εφαρμόζουν οι ψυχολόγοι, στα 2,26 ευρώ.

Σύμφωνα με το Σύλλογο Ελλήνων Ψυχολόγων (ΣΕΨ), η εναρμόνιση αυτή των αποζημιώσεων αφορά αποκλειστικά και μόνον στις συνεδρίες Ψυχοθεραπείας που γίνονται από Ψυχολόγους δίχως να προβλέπει την ίδια αμοιβή και για τις άλλες ψυχολογικές πράξεις, όπως συνεδρίες Ψυχολογικής εξέτασης, Ψυχολογικής Αξιολόγησης και Ψυχολογικής Παρέμβασης- Υποστήριξης προς παιδιά και γονείς, που συνεχίζουν να αμείβονται με 2,26 ευρώ, όπως παλιά.

Αυτό θα έχει σαν άμεση επίπτωση ότι κανένας Ψυχολόγος δεν θα έχει ενδιαφέρον να συνάψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα οι πολίτες που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών της ειδικής αγωγής να μην έχουν την δυνατότητα πρόσβασης σε Ψυχολόγο. 

Ο ΣΕΨ έχει επανειλημμένα τονίσει τόσο εγγράφως όσο και δια ζώσης προς τον ΕΟΠΥΥ, το Υπουργείο Υγείας και στις αρμόδιες Επιτροπές ότι το έργο του Ψυχολόγου στην ειδική αγωγής,  δεν περιορίζεται μόνον στις συνεδρίες ψυχοθεραπείας.

Ζητά από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι πράξεις των Ψυχολόγων στην ειδική αγωγήνα συμπεριληφθούν με νόμο στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) και οι συνεδρίες που αντιστοιχούν σε αυτές να αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ εξίσου με την συνεδρία Ψυχοθεραπείας. 

Χαρακτηρίζει εντελώς παράδοξο και εξευτελιστικό, οι υπόλοιπες ψυχολογικές πράξεις πλην της ψυχοθεραπείας να παραμείνουν στα 2,26€ ανά συνεδρία, όταν μάλιστα οι αμοιβές όλων των άλλων επαγγελματιών της ειδικής αγωγής ορίστηκαν πλέον με τον πρόσφατο νόμο στα 15€.